Adrian Okurowski Adrian Okurowski

Adrian Okurowski

Starszy Konsultant

Adrian Okurowski, Starszy Konsultant, jest licencjonowanym aktuariuszem oraz mgr. inż. w dziedzinie telekomunikacji. Specjalizuje się w Modelach Kapitałowych, Solvency II (Modele Wewnętrzne, Formuła Standardowa, P&L), MCEV, analizie zmian, modelowaniu aktywów i pasywów. Doświadczony w pracy projektowej w metodologiach Agile oraz Waterfall. Kluczowe umiejętności to znajomość wielu języków programowania (C++, C#, Python, R, Prophet, SAS), dobra znajomość systemów komputerów oraz sieci, a także przywiązanie do szczegółów oraz rozwinięte umiejętności miękkie.

Przed dołączeniem do Triple A, Adrian pracował w Wielkiej Brytanii jako niezależny konsultant. Wcześniej związany był z Centrum Usług Wspólnych w Aviva Polska.

Ukończył Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Telekomunikację na Politechnice Warszawskiej.

  • More information or a conversation with us?

    Please contact Adrian Okurowski

Call me back
Triple A – Risk Finance
Part of Redmore

© 2024 AAA Riskfinance. All rights reserved.