Modelowanie i testy Modelowanie i testy

Modelowanie i testy

 

R, Python, C++, C#

Różnorodne techniki programowania

Realizujemy projekty korzystając z różnych nowoczesnych języków i technologii programowania, w tym R, Python, C++ i C#. Narzędzia dostosowujemy do potrzeb i możliwości klientów. Nasi programiści biegle znają wiele powszechnie stosowanych języków programowania, co pozwala nam dbać zarówno o jakość kodu jak i optymalizację działania modeli. Działamy zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie zwinnego zarządzania procesami (metodą agile), zasad CI/CD oraz szeroko zakrojonego testowania, a wszystko to z myślą o tworzeniu wartości dla klienta.

W zależności od wymagań klienta świadczymy wsparcie zarówno w zakresie rozwiązań wdrażanych w środowisku lokalnym klienta, jak i rozwiązań obsługiwanych w chmurze. Nasze oprogramowanie często jest wykorzystywane do realizacji zadań wymagających użycia znacznych zasobów komputerowych, dzięki czemu jesteśmy doświadczeni w spełnianiu rygorystycznych kryteriów w zakresie wydajności i czasu obliczeń. W tym celu stosujemy różnorodne rozwiązania, takie jak optymalizacja kodu w zakresie wykorzystywania procesora oraz pamięci, a w przypadku bardziej zaawansowanych rozwiązań przetwarzanie równoległe lub rozproszone.

Realizujemy zadania o różnej skali. Oferujemy zarówno wsparcie w zakresie bieżących projektów, jak i zapewniamy kompleksowe tworzenie rozwiązań od zera, pomagając również w opracowaniu wymagań biznesowych. Oferowane rozwiązania mogą obejmować interfejsy użytkownika dla aplikacji internetowych zgodne z aktualnymi standardami UX.

Szczególną wagę przykładamy do wykonywania testów, które uznajemy za kluczowe dla wysokiej jakości modelowania. Nasze modele są poddawane wielopoziomowym testom, m.in. testom jednostkowym, testom integracji oraz testom systemowym. Zawsze uwzględniamy specyfikę środowiska modelowania, wykorzystując wieloletnie doświadczenie zgromadzone w tej dziedzinie.

Prophet, RAFM, Algo FM

Prophet, Risk Agility FM (dawniej MoSes), Algo FM/R3S

Nasze doświadczenie obejmuje modelowanie aktuarialne w takich systemach projekcyjnych jak m.in. Prophet, Risk Agility FM (oraz jego wcześniejszej wersji: MoSes), a także Algo FM. Rozwijaliśmy wiele modeli deterministycznych i stochastycznych, wykorzystywanych do wyceny szerokiej gamy produktów, dla klientów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dzięki tej szerokiej perspektywie i bogatemu doświadczeniu zapewniamy rozwiązania wykorzystujące najlepsze praktyki rynkowe. Rozwijamy i łączymy ze sobą istniejące modele, a także tworzymy nowe, skupiając się na zrozumieniu naszych klientów i wychodzeniu im naprzeciw. Zajmujemy się również migracją modeli do platformy wybranej przez klienta.

Dodatkowo wykonujemy również profesjonalne testy różnych systemów, w tym systemów administracyjnych, baz danych, modeli projekcji cashflowów i narzędzi sprawozdawczych. Dzięki testom możemy dostarczać najwyższej jakości narzędzia i funkcjonalności. Przejrzysta struktura procesu testowania (plan testu, przypadki testowe, raport z testu) pozwala nam nie tylko weryfikować poprawność rozwiązania, lecz także proponować konkretne zmiany i usprawnienia.

Konwersje modeli

Oferujemy konwersje modeli w następujących przypadkach:

Zadania wykonywane przez użytkownika końcowego

Z biegiem czasu każda firma mimowolnie gromadzi wiele narzędzi informatycznych, które narażone są na ryzyka związane z:

  • ludzkim błędem
  • błędami wynikającymi z kodu niskiej jakości
  • osobami kluczowymi dla rozwoju narzędzia
  • niską wydajnością lub niemożnością obsługi wymaganej ilości danych
  • zadaniami wykonywanymi ręcznie

Oferujemy konwersję takich rozwiązań do:

  • zautomatyzowanych modeli stworzonych od zera przy użyciu najpopularniejszych języków programowania i technologii;
  • skrojonych na miarę modeli stworzonych przy użyciu wiodących na rynku aktuarialnym systemów projekcyjnych.

Licencjonowane oprogramowanie

Firmy mogą używać licencjonowanego oprogramowania, minimalizując w ten sposób wysiłek związany z rozwojem modeli. Może to jednak wiązać się z pewnymi ryzykami:

  • uzależnienie od dostawcy – gdy korzystanie z alternatywnych rozwiązań staje się utrudnione lub niemożliwe ze względu na niezamierzone uzależnienie od produktów i usług określonego dostawcy;
  • rosnące koszty licencji;
  • trudności związane z rekrutacją personelu posiadającego odpowiednie przeszkolenie lub doświadczenie w pracy z danym pakietem oprogramowania.

Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć tych zagrożeń jest korzystanie z technologii otwartych, wspieranych aktywnie przez obszerną społeczność programistów, bez konieczności ponoszenia regularnych kosztów odnawiania licencji.

Starsze aplikacje

W przypadku gdy zastosowane technologie przestają być wspierane przez dostawców, świadczymy usługi konsultacyjne, umożliwiając firmom podjęcie optymalnych decyzji z myślą o przyszłości.

Najlepsze narzędzie do wykonania zadania

Czasem uwzględnienie nowych wymagań w ramach istniejących modeli staje się nadmiernie czasochłonne, wykraczając poza nawet najbardziej liberalne ramy budżetowe. Taka sytuacja może wynikać z wyboru nieodpowiedniej technologii. Pomagamy firmom w identyfikacji tego typu problemów i doradzamy jak zarządzić procesem zmiany by ograniczać koszty i czas realizacji, jednocześnie zachowując lub podnosząc jakość zastosowanych rozwiązań.

Wybór platformy modelowania

Triple A nie uczestniczy w produkcji ani dystrybucji żadnych aktuarialnych systemów projekcyjnych. Posiadamy szerokie doświadczenie w modelowaniu i korzystaniu z różnych software’ów aktuarialnych dostępnych na rynku, takich jak RAFM, Prophet, Tyche czy Algo FM. Oferujemy bezstronne doradztwo podczas wyboru środowiska pracy zapewniającego satysfakcjonującą wydajność procesów. Chcemy ułatwić naszym klientom podjęcie decyzji w kwestii najlepszego rozwiązania spełniającego ich potrzeby i oczekiwania, dzieląc się naszą niezależną opinią zarówno na temat funkcji i możliwości, jak i ograniczeń różnych typów oprogramowania.

Weryfikacja, walidacja i sporządzanie dokumentacji

Nasze doświadczenie w zakresie modelowania w ramach szerokiego spektrum oprogramowania aktuarialnego pozwala nam oferować klientom kompleksową weryfikację aktualnie wykorzystywanych modeli. Usługa ta może obejmować optymalizację, zwiększenie przejrzystości i czytelności, jak również zadbanie o efektywność użytkowania i rozwoju modelu w przyszłości. Możemy dokonać analizy istniejących modeli i doradzić jak podnieść jakość zastosowanych rozwiązań, a następnie wdrożyć wybrane przez klienta udoskonalenia. Możemy również dokonać walidacji modelu i sprawdzić jego zgodność z wymogami klienta. Ponadto, jesteśmy w stanie zweryfikować poprawność wyników poszczególnych modeli przed i po konwersji, zapewniając odpowiednią ich zgodność i tworząc adekwatną dokumentację.

Call me back
Triple A – Risk Finance
Part of Redmore

© 2024 AAA Riskfinance. All rights reserved.